O nas

Krótka historia

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie istnieje od 1981 roku. Początkowo pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej był zakładem budżetowym potem przekształcił się w przedsiębiorstwo państwowe. Od 1 stycznia 1992 roku na wniosek zarządu Miasta i Gminy w Łochowie z dnia 6 grudnia 1991 roku Wojewoda Siedlecki pismem z dnia 17 grudnia 1991 wyraził zgodę na przekształcenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w zakład budżetowy. Zakład prowadzi własną obsługę finansowo-księgową. Nadzór nad zakładem sprawuje organ założycielski tj. Burmistrz Gminy Łochów. Dyrektor Zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Zakład prowadzi działalność na zasadach odpłatności i samofinansowania oraz rozlicza się z budżetem Gminy.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie jest firmą o szerokim profilu działania. Do podstawowych zadań wykonywanych przez ZGK możemy zaliczyć:

  • wydobycie i uzdatnienie wody,
  • dostawę wody do odbiorców indywidualnych oraz instytucjonalnych,
  • odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
  • oczyszczenie ścieków,
  • wywóz nieczystości stałych i ciekłych,
  • wykonanie sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,
  • prace związane z zimowym utrzymaniem dróg,
  • naprawę dróg gminnych,
  • czyszczenie kanalizacji
  • oraz wiele innych.

Swoim zasięgiem obejmujemy tereny Miasta i Gminy Łochów.
Biuro czynne jest w dni powszednie w godzinach 7.00 – 15.00.

Zapraszamynowy reaktor